Legal Notice and Disclaimer

Reimer Legal er et interessentskab oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Advokater i Reimer Legal er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler. Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

Reimer Legal er desuden medlem af brancheorganisationen Danske Advokater.

Reimer Legal har tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet HDI Gerling Forsikring.

www.reimerlegal.com
Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Reimer Legal.