Kontrakter og erhvervsrådgivning

Den gode kontrakt er fundamentet for et frugtbart samarbejde parterne imellem. Det er vigtigt, at parterne har fået afstemt forventningerne til de relevante elementer i aftalen. Væsentlige risici skal være afdækket og afvejet.

Kontraktudarbejdelse, forhandling og fortolkning af kontrakter er et kerneområde for os. Vi foretager altid en klar prioritering af, hvad der i den konkrete situation er væsentligt og afvejer forhandlingspositionen sammen med vores klient. Vi skriver kontrakter i et klart og forståeligt sprog. Vi skriver det, der er nødvendigt, hverken mere eller mindre.

Eksempler på kontrakter, vi har særlig erfaring med, er samarbejdsaftaler, agent- og forhandleraftaler, erhvervslejekontakter, leasingaftaler, forretningsbetingelser, fortrolighedsaftaler, overdragelsesaftaler, interessentskabskontrakter, direktør– og ansættelseskontrakter, konsulentaftaler samt ejeraftaler.

Mange danske virksomheder eller udenlandske virksomheder med aktiviteter i Danmark har ikke en intern juridisk funktion med kompetencer i dansk lovgivning. Derfor er der ofte brug for en juridisk rådgiver til løbende sparring og rådføring. Vi har langvarige relationer til mange af vores klienter, hvor vi har opbygget et gensidigt stærkt tillidsforhold og et særligt kendskab til klientens forretning. Der er vi klientens sparringspartner og rådgiver i problemstillinger af både juridisk, kommerciel og strategisk karakter.

Vi kender vores grænser kompetencemæssigt og vi har et yderst veludviklet juridisk netværk både i Danmark og udlandet, som vi involverer, hvor en juridisk problemstilling falder uden for vores områder.

Kontaktperson

Janie C. Nielsen
Partner, advokat (L), LL.M.
M + 45 3124 3094
E jcn@reimerlegal.com