Kapitalselskabers regulering

Selskabsloven fra 2010 har indført en række væsentlige ændringer i forhold til den tidligere lovgivning på området, fx vedrørende stiftelsesprocedure, ny selskabsform (IVS), kapitalandele, selskabers ledelse, registrering af ejere, kapitalstørrelser og -indbetaling, selvfinansiering, likvidation samt fusioner og spaltninger.

Reimer Legal yder rådgivning og sparring om lovens anvendelse i det praktiske erhvervsliv. Vores erfaring er, at selskaber oplever stor værdi ved at have en professionel rådgiver på sidelinjen, som kender selskabet, og som er tilgængelig, når der fx er brug for:

 • rådgivning til stiftelse af nye selskaber eller omdannelse af eksisterende
 • rådgivning om selskabs- og ledelsesstrukturer
 • rådgivning om ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler
 • hjælp til ændringer i kapitalforhold (forhøjelser, nedsættelser mv.)
 • dialog med og registreringer hos Erhvervsstyrelsen
 • udarbejdelse af incitamentsordninger (warrants, aktieoptioner, medarbejderaktier
 • rådgivning i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelser
 • bistand ved virksomhedsoverdragelser
 • hjælp til reorganiseringer, fusioner, spaltninger og selskabers ophør
 • rådgivning om ledelsesansvar
 • rådgivning om lånefinansiering

Vi har mere end 30 års erfaring med rådgivning i selskabsretlige forhold. Gennem vores arbejde har vi opnået en dyb indsigt i dansk erhvervsliv og mange brancheforhold. Vores selskabsretserfaring spænder bredt, da vi har rådgivet alle størrelser virksomheder – fra selskaber i C20 indekset, til ejerledede selskaber i SMV segmentet og til iværksættere, som skal etableres i selskabsform.

Kontaktperson

Janie C. Nielsen
Partner, advokat (L), LL.M.
M + 45 3124 3094
E jcn@reimerlegal.com