Erfaring

Hvem er vi

Reimer Legal er en advokatvirksomhed med end 50 års erfaring. Vi er to stiftere og ejere af Reimer Legal, og vi driver en moderne advokatvirksomhed. Vi er erhvervslivets rådgivere og lader andre om at rådgive i private anliggender.

Vi lægger vægt på at gøre den komplicerede jura mere enkel at forstå og bruge.

Vi lægger vægt på at løse problemer frem for at skabe dem, og vi har en grundig men samtidig resultatorienteret tilgang til de opgaver, vi beskæftiger os med.

Vi leverer hurtigt, og vi leverer de holdbare og gennemtænkte løsninger. Vi er ikke dem med de ”smarte” løsninger. Det er ikke vores stil, og det ved dem, der kender os.

Vi lægger afgørende vægt på de personlige relationer. At nyde andres tillid skal man gøre sig fortjent til, og det er altid en målsætning for os. Vi lægger også vægt på at kunne have tillid til vores klienter. Gensidig tillid er en forudsætning for et godt samarbejde. Sådan ser vi det.

Brancheindsigt

Som juridiske rådgivere er vi i kontakt med mange virksomheder fra forskellige sektorer og brancher. Det giver en unik indsigt i erhvervslivet og i brancheforhold. Den viden er værdifuld i vores rådgivning, og ofte kan vi tilføre vores klienter viden om forhold i andre brancher, som kan inspirere og åbne øjne for nye muligheder og måder at gøre ting på.

De brancher og sektorer, som vi i særlig grad beskæftiger os med, er følgende:

  • Bilbranchen
  • Den finansielle sektor
  • Energi & forsyning
  • It og teknologi
  • Mediebranchen
  • Rådgiverbranchen
  • Statslige virksomheder og kommuner

Netværk – nationalt og internationalt

Netværk er helt afgørende for at drive virksomhed i dag. Deltagelse i netværk er en effektiv måde at få viden om, hvad der sker, og jeg synes, det inspirerer. Vi deltager aktivt i forskellige netværk både faglige og mere forretningsorienterede netværk. Vi lægger vægt på at kunne stille vores netværk til rådighed for vores klienter, og det skaber igen nye relationer og netværk. Til alles glæde og gavn.

Vi kender vores grænser kompetencemæssigt. Er der i en sag brug for specialistkompetencer, som vi ikke har, drøfter vi med klienten, om vi skal involvere en kollega i branchen, som vi har erfaring med og tillid til. Vi har et yderst veludviklet juridisk netværk, som vi kan trække på.

Vi har gennem årene arbejdet sammen med mange udenlandske kolleger, og vi prioriterer at dyrke vores udenlandske netværk med deltagelse i konferencer mv. Vi har derfor opbygget gode ikke-eksklusive relationer i udlandet og kan hjælpe vores klienter med at finde den rigtige juridiske assistance i mange lande.