Direktørkontrakter

Indgåelsen af en gennemarbejdet direktørkontrakt er en væsentlig faktor i påbegyndelsen af et frugtbart samarbejde mellem virksomhed og direktør. Væsentlige forhold skal afklares også i forhold til, hvilken lovgivning der finder anvendelse. Målet er altid at opnå en balanceret kontrakt, som begge parter er tilfredse med. Vi lægger stor vægt på i vores rådgivning at forebygge konflikters opståen.

Reimer Legal er stærkt specialiseret i at udarbejde og forhandle direktørkontrakter, som er tilpasset virksomhedens forretning, branche og markedsvilkårene samt direktørens viden- og erfaringsniveau. Vi sikrer, at parterne i forhandlingen af vilkårene får forventningsafstemt og drøftet alle relevante forhold. Via de utallige kontrakter, vi gennem årene har været involveret i, har vi opnået en værdifuld indsigt i en række brancher, og den indsigt nyder vores klienter godt af.

Derudover deltager vi ofte i arbejdet med etablering af direktionens incentive programmer knyttet op på virksomhedens strategi og målsætninger.

Vi har ekspertise i rådgivning i de særlige regler for aflønning inden for den finansielle sektor.

Ved direktørkontraktens ophør deltager vi ofte i rådgivningen omkring opsigelsen af direktøren og i forhandlingen af en fratrædelsesaftale. Det er væsentligt, at parterne får afsluttet samarbejdsrelationen professionelt og ordentligt, og det lykkes i de allerfleste tilfælde.

Skulle en konflikt opstå, har vi gennemprøvede forhandlingsværktøjer og erfaringen til at hjælpe med at finde en holdbar løsning. Hvis konflikten går i hårdknude, hjælper vi med at løse konflikten hurtigt og effektivt enten ved gennemførelse af en rets- eller voldgiftssag, eller den alternative vej via mediation eller retsmægling.

Kontaktperson

Janie C. Nielsen
Partner, advokat (L), LL.M.
M + 45 3124 3094
E jcn@reimerlegal.com

RELATEREDE NYHEDER